„Фази на детството“ от Бернард Ливегуд

livegud1

Изчерпана

Издател: Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“-Варна

Изходната точка на Ливегуд е цялостната човешка същност на детето – тяло, душа и дух. Когато образованието вземе под внимание развитието на тези три аспекта от самото начало, а не се фиксира единствено върху интелекта, децата могат да израстнат като щастливи и способни зрели хора.

Черпейки от педагогическите идеи на Рудолф Щайнер, авторът описва трите седемгодишни фази в развитието на детето – предучилищната, периода на основното училище и пубертета. Във всяка една от тях то има свои задачи, потребности и потенциал, дори учи по различен начин и това налага от нас като възпитатели коренно различен подход.

Бернард Ливеруг (1905-1992) е педиатър, педагог и управленски консултант. Той е основател на Педагогическия институт в Холандия.
За поръчки: waldorfvarna@gmail.com