Великденски наръчник

Великденски наръчник за родители и будни педагози, за работа с децата в хармония със смисъла на Великденския празник.

Във Валдорфската педагогика е от изключително значение човешкото същество да осъзнава, че е част от ритмите на природата и Космоса и да заживее с тях. Това е наша задача по отношение на децата ни!

Основните четири празника като част от годишния ритъм са Великден, Йоановден, Михаиловият празник и Рождество. Те могат да станат част от живота на нашите деца и семейства, като тази цикличност в преживяването, раздвижвайки душите ни, заживява в нас по един здравословен начин.

Благодарение на ентусиазма, вдъхновението и труда на Арт Клуб Титания!

Изтеглете: ВЕЛИКДЕНСКИ-НАРЪЧНИК-АРТ-КЛУБ-ТИТАНИЯ-АПРИЛ-2020-ГОД. (1)