„Идете в обетованата земя“ от Якоб Щрайт

Историята за строителството на вавилонската кула, за „прабащите“ Авраам, Исаак и Яков, Йосиф и Мойсей, извеждането от Египет и десетте заповеди, Давид и Голиат, принадлежат към най-значителните религиозни предания на човечеството.
Тази книга е предназначена да въведе децата и младите хора в света на Стария Завет. Тя е родължение на книгата „И настана светлина“, посветена на периода от Сътворението на света до Ноевия ковчег.
Особеното свойство на разказите на Якоб Щрайт се съдържа в наситения, образен език, съединяващ с любов преработените детайли със сериозността и духовното величие на библейските истории. Този преразказ прави съдържанието на Стария Завет достъпно дори за малките деца.
За поръчки: ФБ страницата на Фондация „Осмото Изкуство“.