„И настана светлина..“ от Якоб Щрайт

В продължение на много години авторът на тази книга запознава децата от началните класове със света на Стария Завет. На тази основа възникнаха дадените разкази и описания. Наред с библейските източници, авторът използва също и апокрифни текстове, преди всичко събраните от Бин Горион „Еврейски сказания“. Те предават кратки библейски съобщения във вид на митично и поетично обогатени легенди, основаващи се на устната традиция.
Обръщайки се към психиката на детето, потопено още в митичните образи, от година на година, при сътрудничеството с децата се създаваше разгърнат цикъл от разкази, започвайки от първите седем дни на Сътворението на света до началото наземната дейност на човека (синовете на Каин) и Ноевия ковчег, историята на произхода на който се смята за края на „Стария свят“. Любовта към доброто, към Божествения свят, скръбта и падението в „бездната на тъмнината“ като следствие от отказа от света на светлината—в това се заключава драмата не само на Стария Завет, но и на отделния човек, драма, която децата проследяват крачка по крачка, преживявайки я заедно с героите. Ако на пъстрия фон на разказите за Сътворението на света ни се удаде да задържим вниманието на детето върху възникването на природните царства, то на тази почва може да израсне гореща любов към природата и благоговейно възхищение от нея. Ако по нататък злото и грехът се разглеждат като едни от съставните движещи сили на еволюцията, водеща към доброто, то това ще пробуди морални сили, които едва ли се намират някъде по-ярко въплътени, отколкото в Стария Завет.
Тези истории, които по форма представляват поетично свободни преразкази, но по дух напълно отговарят на източника, могат да докоснат душата на детето и да му дадат първи представи за Стария Завет.
За поръчки: ФБ страницата на Фондация „Осмото Изкуство“.