Развитие на детето в първи възрастов етап от 3 – 7 г. Лектор: Теофана Манева