Ролята на учителя и родителя във Валдорфската педагогика. Лектори: Кристина Димова и Юлиана Янкова

Форум „Хармония с децата – Творци на хуманна педагогика“