Емил и Берта. Начало на Валдорфското училище

Емил и Берта Молт

Част от новоиздадената книга “Emil and Berta, The Origins of the Waldorf School Movement”, автор Sophia Christine Murphy

Валдорфското образование дължи името си на цигарената фабрика, частично притежавана и изцяло управлявана от Емил Молт. Фабриката носела имената на фамилиите Валдорф и Астория. Първоначално тя била наследствено владение на семейството на Джиорджиите, които впоследствие изпитали толкова голямо доверие към Емил Молт, че му отстъпили 47% от акциите, както и пълната свобода да я управлява. Компанията придобила изключителен успех, докато Емил бил неин изпълнителен директор и фамилията-собственик била изцяло благоразположена към него.

Емил и съпругата му Берта били ревностни ученици на Рудолф Щайнер. Забележителната история на тази благородна двойка ни разкрива как Емил, след като е слушал лекция върху една или друга идея, веднага обсъждал с Берта как може да я приложи на практика във фабриката. Неговите работници го наричали „Папа Молт“, заради делата, с които той обогатявал живота им.

Когато Емил и Берта взели решение да образоват децата на работниците си, те били във възторг от съгласието на Рудолф Щайнер да помогне, създавайки практична учебна програма. Програма, която има потенциал да посрещне предизвикателствата на бъдещето чрез нова форма на възпитание като научи децата да мислят различно. Програма, която ще намери по-конструктивни пътища да спре конфликтите, отколкото разрушителната и пагубна Световна война, от чиито пепелища едва оцелели.

Семейство Молт били свидетели на неуморните, но безплодни усилия на Рудолф Щайнер да въведе идеалът на Троичния социален организъм, замислен да излекува смазаното германско общество. Идеята за училище, което образова децата на много повече семейства от тези във фабриката, щяло да възпита новите начини на мислене.

Рудолф Щайнер виждал належащата нужда човешките същества да погледнат на себе си като същества, притежаващи тяло, душа и дух, и да отхвърлят бруталното схващане на крайния материализма, довел човечеството до война. Щайнер виждал, че за да има смисъл от човека и човешките усилия в бъдеще, трябва да бъде осъществено включването на духовната страна във всички човешки същества. Повечето хора моментално правят асоциация с религията, когато нещо духовно навлезе в човешкия мироглед. Идеята на Щайнер за духовността се простира далеч отвъд религията. Той говори за духа като за съществен елемент на човешкото същество. Само да се замислим за въжделенията, идеализма, приятелството, вдъхновението и любовта, веднага ще разберем колко важна е духовната страна на човека за това да бъдеш човек.

Рудолф Щайнер създава учебната програма на новото Валдорфско училище, което отваря врати, благодарение на Емил и Берта Молт. Чрез тази програма е въведена уникална концепция за образование на децата, която възпитава не само доминиращите от края на 19 в. до днес физически и интелектуален аспект, но и духовния, емоционалния, социалния и моралния аспект на младото човешко същество.

Превод: Надежда Костова