Сетивата на детето – как да се погрижим за тях

Михаела Гльоклер – антропософски лекар, прави много удобна таблица на 12-те сетива с кратка тяхна характеристика и указания за  развитието им.

1.Сетива, които дават възможност да се придобие опит от преживяването на собственото тяло:

Осезателно сетиво (сетиво за допир)
Орган: Тактилните телца (барорецептори) и свободните нервни окончания
То предава: Преживяване на себе си на границата на тялото посредством съприкосновение. Защитеност благодарение на телесния контакт.

Екзистенциално доверие.

Указание за неговото развитие, особено в периода на кърмаческата и ранната детска възраст: Преход от самота към защитеност, нежен телесен контакт и спокойно оставяне на детето насаме със себе си. Умението на пуснеш детето е толкова важно, както и умението да го вземеш на ръце. Създаване на игрово пространство, където детето може да докосва, изследва, открива.
Вредни влияния: Външно обгрижване на детето без вътрешно приемане.

Прекалена грижа за безопасността на детето или твърде честото му оставяне само.

Докосвания, приличащи на нападение, без уважение към телесно-душевната цялост на детето.

Сетиво на живота (витално сетиво)
Орган: Вегетативната нервна система
То предава: Усещането за комфорт, преживяването на хармония.

Усещането за това, че процесите са хармонични и съгласувани.

Указания за неговото развитие: Ритмичен порядък на деня.

Доверие към живота.

Преживяване на чувството за мярка и своевременност, т.е. съгласувани помежду си ритуали.

Радостна атмосфера по време на приема на храна.

Вредни влияния: Кавги, насилие, заплахи, бързането.

Недоволството.

Отсъствието на мярка.

Нервозността.

Отсъствие на хармонични преходи от един вид дейност към друг.

Сетиво за собственото движение (двигателно сетиво)
Орган: Мускулното вретено
То предава: Възприятие на собственото движение.

Усещането за свобода и за владеене на себе си вследствие на владеенето на собствените движения.

Указания за неговото развитие: Да се разрешава на децата да действат самостоятелно.

Детската стая трябва да е такава, че в нея всичко да може да се пипа и свободно да се играе.

Осмислените движения.

Вредни влияния: Систематични забрани на детето да прави нещо.

Недостатъчно подбуждане на детето към дейност със своята пасивност или отсъствие на пример за подражание.

Отсъствие на движения заради седене пред екрана.

Игра с автоматични играчки, които правят детето пасивен наблюдател.

Равновесно сетиво
Орган: Системата от полуокръжни канали във вътрешното ухо
То предава: Преживяване на равновесието, еднаквостта, точката на покоя, вярата в себе си.
Указания за неговото развитие: Подвижните игри, люлеенето, ходенето на кокили, скачането, бягането и т.н.

Спокойствие и увереност при общуването с детето.

Стремеж към вътрешно равновесие от страна на възрастния.

Вредни влияния: Недостатъчната подвижност.

Вътрешното безпокойство.

Депресия, песимизъм.

Пресищане от живота.

Тревожност.

Вътрешното раздвоение.

2.Сетива, които помагат да получим опит чрез преживяване на окръжаващия свят на душевно ниво:

Обонятелно сетиво
Орган: Лигавицата на обонятелната област в корена на носа
То предава: Връзката с веществата, които имат мирис.
Указания за неговото развитие: Търсене на диференцирани обонятелни преживявания с помощта на растения, хранителни продукти, в града и селото …
Вредни влияния: Недобре проветрени помещения.

Замърсявания с газ.

Предизвикващите отвращение сетивни впечатления и поведение.

Вкусово сетиво
Орган: Вкусовите брадавици в лигавицата на езика
То предава: Сладък, кисел, солен, горчив вкус.

В съчетание с обонятелното сетиво диференциране на вкусови композиции.

Указания за неговото развитие: Дава възможност да се прояви собственият вкус на хранителните продукти чрез правилното им приготвяне.

Обсъждане на събитията и произшествията „с вкус“.

Естетическо оформление на обкръжението.

Вредни влияния: Усилватели на вкуса, изкуствени ароматизатори, злоупотреба с кетчупа и др.

„Безвкусни“ коментари.

Нетактичност.

Отсъствие на естетика в обкръжението.

Зрително сетиво
Орган: Очи
То предава: Светлина и цвят
Указания за неговото развитие: Да се обръща вниманието на детето към фините оттенъци на цветовете от природата с помощта на личния пример и интерес.

Хармонично съчетаване на цветовете в дрехите и интериора.

Вредни влияния: Фиксация върху деструктивни или „глупави“ образи.

Крещящи цветове.

Злоупотреба с телевизора.

Мрачно настроение.

Отсъствието на интерес.

Унили цветове в обкръжението.

Сетиво за топлина

Орган:

Рецепторите за студ и топлина.

То предава:

Преживяването на топлината и студа.

Указания за неговото развитие:

Грижа за топлинния организъм с помощта на дрехите, съответстващи на възрастта на детето.

Излъчване на душевна и духовна топлина.

Вредни влияния:

Прекаленото закаляване.

Горещите помещения.

Студените дрехи.

Хладна, безлична атмосфера.

Показна и лъжлива „сърдечност“.

3.Сетива, служещи за душевно-духовно възприятие и преживяване на себе си:

Слухово сетиво
Орган: Ухо
То предава: Преживяване на звука.

Разкриване на вътрешното душевно пространство.

Указания за неговото развитие: Пеене.

Слушане на класическа музика и по-специално Бах, Хендел, Хайдн, Моцарт (по възможност в живо изпълнение) и свирене на музикални инструменти.

При разказването и четенето на истории да се изменя скоростта на речта в зависимост от способността на детето за възприятие.

Да се правят паузи, за да може в детето да възникнат вътрешни образи, музикална памет и звукови съчетания.

Вредни влияния: Акустично претоварване, особено с медии (прекалено силно, прекалено бързо, безлично).

Повърхностни или лъжливи изказвания.

Неестествени интонации.

Речево сетиво

Орган:

Образува се като орган за възприятие на цялостни образувания в резултат на възприятието на двигателните и речевите процеси.

То предава:

Преживяване облика и физиогномиката (чувството за форма) до възприятие на звуковия образ на отделната дума.

Указания за неговото развитие:

Топлите, сърдечни интонации.

Външно поведение, изразено с жестове и тяло.

Вътрешните преживявания са съгласувани с изказването, иначе възниква фалшиво впечатление.

Развиване чувство за индивидуално самоизразяване.

Вредни влияния:

Отхвърлящи жестове.

Хладно, неутрално поведение, когато детето никога не знае с точност радват ли се родителите, тъжат ли, настроени ли са да общуват или мислено отсъстват.

Всяка форма на лъжа; когато вътрешното и външното не съвпадат.

Мисловно сетиво

Орган:

Образува се вследствие на комплексно възприятие на жизнените процеси, „съгласуваността“ и „несъгласуваността“ в обкръжението.

То предава:

Непосредственото сетивно разбиране на мисловните взаимовръзки.

Указания за неговото развитие:

Грижа за правдивостта и съгласуваността.

Да се обвързват едни с други предметите и процесите.

Преживяване осмислеността на взаимовръзките в обкръжаващия свят.

Вредни влияния:

Безсмислените действия.

Обърканото, некоординирано мислене.

Изопачаване на смисловите взаимовръзки.

Сетиво за Аза

Орган:

Възниква в резултат на тактилните възприятия и съприкосновението на границата на собственото тяло.

То предава:

Опит за преживяване на същността, непосредственото преживяване и признаване на другия човек като Аз.

Указания за неговото развитие:

Любящо докосване и преживяване от страна на детето на изпълнения с любов близък човек.

Любовта на възрастните един към друг и към детето.

Култура на срещите и приемането на гости.

Действителното възприятие на другия.

Вредни влияния:

Отсъствие на интерес, неуважение и навика да се говори лошо за други хора в тяхно отсъствие.

Използване на масмедиите и взаимодействието с виртуалната реалност, в която е невъзможно реално преживяване на същността на другия човек.

Материалистичната представа за човека.

Източник: oporabg.com