Духовните, културно-исторически и социални основи на валдорфската педагогика

основи на ВП-РЩАвтор: Рудолф Щайнер

Цикъл от шест лекции изнесени в Дорнах от 9 до 17 Август 1919 г.

Тези шест лекции, заедно с лекционните цикли, изнесени веднага след тях в Щутгарт от 21 Август 1919 г.: „Общото човекознание като основа на педагогиката“ (Събр. Съч. 293) и „Възпитателното изкуство. Методика и дидактика“ (Събр. Съч. 294 и 295) имат за цел да подготвят първите учители за валдорфските училища в Германия.

За поръчки:

Антропософско Издателство „Даскалов“

Имейл: daskalov@rudolfsteiner.bg

Тел.: 0885059789, 0889538350