Духовно-душевните градивни сили на възпитателното изкуство

градивни сили–РЩАвтор: Рудолф Щайнер

12 лекции, изнесени в Оксфорд, Англия, от 16 до 20 август 1922 година.

В тези лекции д-р Р. Щайнер започва с това, че валдорфското образование се основава изцяло на духовнонаучното познание за човека. Той говори открито и директно за духа и дава множество примери за тази реалност и как да я осъзнаем. Р. Щайнер разглежда природата на човека като троен организъм, въпросът за образованието като „изкуство“ и учителите като художници в образованието. В цикъла се разкрива и реалната организация на валдорфско училище. Той завършва с показване с анекдоти и примери за важността на учителите, ядрото на всяка педагогика, като образци на начин на живот: „Сърце, което е отворено за промени в живота – неговата неочаквана и непрекъсната свежест – трябва да бъде основната природа и настроение на валдорфския учител.“

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ – Духовните основи на възпитанието (I) Оксфорд, 16. Август 1922
ВТОРА ЛЕКЦИЯ – Духовните основи на възпитанието (II) Оксфорд, 17. Август 1922
ТРЕТА ЛЕКЦИЯ – Духовните основи на възпитанието (III) Оксфорд, 18. Август 1922
ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ – Възпитанието на малкото дете и душевната нагласа на възпитателя Оксфорд, 19. Август 1922
ПЕТА ЛЕКЦИЯ – Учителят като артист във възпитателния процес (I) Оксфорд, 21. Август 1922
ШЕСТА ЛЕКЦИЯ – Учителят като артист във възпитателния процес (II) Оксфорд, 22. Август 1922
СЕДМА ЛЕКЦИЯ – Валдорфскотоучилище като организъм Оксфорд, 23. Август 1922
ОСМА ЛЕКЦИЯ – За физическото и моралното възпитание Оксфорд, 24. Август 1922
ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ – Възпитанието в по-късната училищна възраст Оксфорд, 25. Август 1922
ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ – Развитието на социалния живот в историята на
Човечеството Оксфорд, 26. Август 1922
ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ – Социалните импулси в съвременния свят Оксфорд, 28. Август 1922
ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ – Човекът в социалния ред: индивидуалност
и общност Оксфорд, 29. Август 1922

За поръчки:

Антропософско Издателство „Даскалов“

Имейл: daskalov@rudolfsteiner.bg

Тел.: 0885059789, 0889538350