Училище във фермата – ключ към природата чрез педагогика на действието

https://www.facebook.com/sofera.org/videos/835114520559004