Кармично пътешествие със Себастиан де Фрис в България

https://waldorfbulgaria.org/wp-content/uploads/2022/09/Stara-Zagora-Big-File-scaled.jpg

Преди повече от десет години съдбата ме срещна с Антропософията, като леко открехна вратата към Валдорфската педагогика. Тогава все още не подозирах до какви последици в живота ми ще доведе тази среща. От позицията на настоящето е възможно да се проследи как са били свързани събитията в миналото, как всяка среща е била „предопределена” подготовка за това, което предстои да сътворим в свобода. На хоризонта на 2010 година стоеше единствено стремежът към търсене на по-добро човеколюбиво образование. Днешната 2022 година, на едно друго преобразено ниво отваря мирогледа към необходимото антропософско кармично свързване на душите. Естествено, кармата притегля определени събития, които изискват да проявим Михаилова смелост и самоинициативност, за да се влее техният импулс в нашите сърца.

Първата среща със Себастиан де Фрис бе през октомври 2012 година, в началото на Семинара по Валдорфска педагогика (2012-2015), организиран от Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“ гр. Варна. Обучителният семинар се провеждаше с подкрепата на Фондация „Хелиас”, Нидерландия, в лицето на дългогодишния приятел на България Мехтелд Каман. По своята дълбока същност това бе една дълго чакана и подготвяна кармична среща.

Като лектор в обучението основната задача на Себастиан де Фрис бе да ни преведе през смисловите концепции и духовни истини на „Общото Човекознание” на Рудолф Щайнер. За част от нашата семинарна група този изследователски антропософски труд се оказа твърде комплициран, още повече, че за някои от нас това бе първата книга на д-р Щайнер, която прочитахме. Благодарение на лекторското дарование на Себастиан общото човекознание се претворяваше в живи образи, които и до днес живеят в нас. Още тогава проличаваше изкусният подход при изнасянето на лекции. Като учител, извел своите ученици на разходка в природата, който с жив интерес се спира и разказва за всяко растение, животинче или птица, срещнати по пътя. Привидно тези отделни разказчета нямат нищо общо, но стъпка след стъпка все повече се разкриват техните дълбоки и същностни взаимовръзки, докато накрая цялата природа оживява и разкрива сама своите тайни. А учениците, неусетно, от една пътека в друга, се озовават на върха на хълм, откъдето се открива необятна красива гледка, която едновременно обобщава всичко разказано от техния учител, но също така, което е по-ценното – отправя нови посоки за следващи пътешествия. Ето така Себастиан де Фрис водеше своите лекции, ето така общото човекознание оживяваше пред нас до последната 14 глава, която бе нашият „духовно-земен” хълм, където всичко си идваше на мястото, а гледката разкриваше нови „антропософски пътеки”, по които да потеглим.

И ние потеглихме – от хълма на Валдорфската педагогика към необятните земи на Антропософията, всеки по своя път, със своето темпо и кармични предопределености. В края на семинара, след официалното раздаване на дипломите и последните напътствия на нашите преподаватели, Себастиан де Фрис сподели пред всички нещо, което може би остана неразбрано тогава, но година след година изявява все по-видимо своя същностен смисъл. Той бе дълбоко благодарен за кармичната среща на душите от нашата семинарна група, които отпреди са си обещали да се намерят отново тук на Земята, за да работят заедно. За него това като че ли бе по-ценното и важно събитие, отколкото самия семинар. Времето потвърди думите му.

Силната връзка с България и с хората, които срещна тук, бяха като мост за следващите идвания на Себастиан, вече не заради ангажимент към Фондация „Хелиас”, а по силата на личната михаилова вътрешна активност. През 2016 и 2018 се организираха два семинара в Пловдив, където бяха разгледани теми, свързани с Валдорфската педагогика, Лечебното изкуство, Историята на Източна Европа и Черноморските мистерии. Отгласът бе голям, присъстваха учители от Валдорфското училище в София, духовно ориентирани приятели, колеги от семинара. След това дойде 2020, светът изпадна в умопомрачение и плануваното гостуване на нашия любим лектор не се състоя.

Още приживе с Юлияна Янкова планирахме следващия семинар, като усещане за една вътрешно-кармична необходимост и потребност на нашата семинарна група. За съжаление Юлето не дочака следващата среща със Себастиан де Фрис. С нейната духовна подкрепа успяхме да осъществим нашето Антропософско пътешествие в България през юли 2022. Импулсът този път бе толкова силен и увличащ, че бе невъзможно да останем само в рамките на Пловдив. Темите, които бяха подготвени, се оказаха много навременни, важни и ценни за много хора в цялата страна. На духовната карта на България в последната седмица на юли ни очакваха нашите антропософски приятели в София, Пловдив, Стара Загора и Варна. Цикълът от лекции бе по три общи теми: „Мистериите на мрака в нашата епоха – за силите на злото и тяхното влияние върху човешкото същество“; „Мистериите на светлината – за Христос и развитието на човешкото съзнание”; „Предизвикателства пред пътя на Съзнателната душа към свързването с Христос“.

Първата среща в София бе проведена в „Мястото на Юлето”, за което Цвета Мишкова продължава да се грижи и да организира различни семинари и работилници. Предвидените в програмата две лекции, прераснаха в три, като никой от аудиторията не искаше да си тръгва. Бе засегната темата за основните проявления и лица на злото, като централна тема на нашето съвремие, бяха споделени духовни насоки как ние хората съзнателно да се подготвяме за неизбежната среща със злото.

В противовес на Софийската динамика и активност, Пловдив ни посрещна с типичното флегматично отношение към случващото се. След началото на първата лекция импулсът се усили и започнаха да се обаждат хора, с желание да се присъединят. Както и самият Себастиан отбеляза, духът на Пловдив се събужда в правенето. Ако михаиловата самоинициатива е добре развита в София и Варна, например, в Пловдив вътрешната активност се задейства, едва в процеса на случване на нещата. Отново бяха изнесени три лекции, а в края на мини семинара се проведе занимание по Евритмия с Дарина Лазарова, студент по Евритмия в Холандия, която с духовни жестове и движения въведе в образи понятията от лекциите.

Последва приятелската среща в Антропософския дом в Стара Загора, която Себастиан де Фрис очакваше с голям интерес, тъй като това бе първото му посещение в този град. Поради наситената програма, можа да изнесе само една лекция, която можете да прочетете в настоящия брой на „Антропософски вести”, но пък в нея успя да засегне всички основни теми, разглеждани в другите градове. Особено място бе отделено на Михаиловото време, в което живеем сега и което изисква от нас да проявим своята смелост и воля за истински осъзнати дела. Срещата завърши с пожелание към антропософските приятели да имат Михаилов кураж и да носят Христовата светлина в своята Съзнателна душа.

Последната и кулминационна среща бе във Варна, мястото, от където всичко започна преди десет години или преди много векове. Тук много силно се усети от всички духовната подкрепа на нашата колега Веселина Радкова, която премина Прага през 2020 година. Като едно нашепване от Света на мъртвите – „Събирайте се, събирайте се!”. И ние се събрахме, два дена бяхме потопени в знанието и мъдростта на Антропософията, пречупени през призмата на личните изживявания и прозрения. Колкото и дълбоко запознат да е човек с Духовната наука, ценното на подобни лекции е именно срещата с другия човек и срещата с Антропософията през разказа на другия Аз. Темите бяха разгледани в дълбочина и ракурс, внесен от личността на лектора, защото „когато антропософските, духовнонаучни истини се превърнат в органична и неразделна част от душата Ви, в този случай антропософските истини изпълват цялата Ви личност и започват да се излъчват спонтанно и във всички посоки от душата Ви” („Откровения на Кармата”, Рудолф Щайнер). С това вътрешно излъчване бе застанал Себастиан де Фрис пред нас, готов да сподели своите най-съкровени прозрения, до които е достигнал през последните две години, изпълнени с опити на световно ниво да се пороби изконната свобода на човека като духовно същество.

Нашето антропософско пътешествие из страната със Себастиан де Фрис продължи цяла седмица. Дни, изпълнени с кармични търсения и зародишни импулси. Благодарим на всички – за подкрепата, за срещите, за въпросите, разговорите… и радостта да бъдем заедно! В разговорите ни се родиха много идеи за бъдещи семинари. Да е Светлина и Сила, с помощта на Духовния свят да ги сбъднем!

Автор: Кристина Димова

Лекцията е публикувана в бр.76/Арх. Михаил 2022 на „Антропософски вести“ към вестника