За крушовото дърво и флейтата (въвеждане на флейтата)

Една птичка намерила в тревата малка крушова семка, взела я и я понесла със себе си горе във висините, а после я пуснала да лети отново надолу към земята. Семката паднала в едно поточе и заплувала в прохладните му води. Скоро стигнала брега, спряла се там, сгушила се в топлата земя и започнала да расте. Прочетете повече заЗа крушовото дърво и флейтата (въвеждане на флейтата)[…]

Музиката във Валдорфската педагогика

За музикалното изживяване Музиката и етерният организъм на човека са тясно свързани помежду си, а още по-тясно свързани са музиката и душата. Рудолф Щайнер говори за музикалното изживяване, което обхваща целия човек и не се ограничава единствено до ухото и слуховото възприятие. Музиката се изживява чрез целия човек, а посредством ухото тя само стига до Прочетете повече заМузиката във Валдорфската педагогика[…]