Общото човекознание като основа на педагогиката

Автор: Рудолф Щайнер Цикъл от лекции, изнесени през 1919 г. пред бъдещите учители на училището, основано от д-р Рудолф Щайнер в Щутгарт. След 100 години валдорфско образование ― и експоненциален растеж по целия свят ― тези лекции остават основният текст на изучаване от учителите, занимаващи се с валдорфска педагогика. Освен че осигурява фундамент за работата Прочетете повече заОбщото човекознание като основа на педагогиката[…]

Духовно-душевните градивни сили на възпитателното изкуство

Автор: Рудолф Щайнер 12 лекции, изнесени в Оксфорд, Англия, от 16 до 20 август 1922 година. В тези лекции д-р Р. Щайнер започва с това, че валдорфското образование се основава изцяло на духовнонаучното познание за човека. Той говори открито и директно за духа и дава множество примери за тази реалност и как да я осъзнаем. Прочетете повече заДуховно-душевните градивни сили на възпитателното изкуство[…]

Тайната на четирите темперамента

Автор: Рудолф Щайнер В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер: * Тайната на четирите темперамента; * Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията; * Лекция върху педагогиката по време на „Френския курс“ в Гьотеанума, 16.09.1922; * Педагогика и изкуство; * Педагогика и морал; * Лекции върху възпитанието; * Лекции върху социалния живот Прочетете повече заТайната на четирите темперамента[…]

Духовните, културно-исторически и социални основи на валдорфската педагогика

Автор: Рудолф Щайнер Цикъл от шест лекции изнесени в Дорнах от 9 до 17 Август 1919 г. Тези шест лекции, заедно с лекционните цикли, изнесени веднага след тях в Щутгарт от 21 Август 1919 г.: „Общото човекознание като основа на педагогиката“ (Събр. Съч. 293) и „Възпитателното изкуство. Методика и дидактика“ (Събр. Съч. 294 и 295) Прочетете повече заДуховните, културно-исторически и социални основи на валдорфската педагогика[…]

Лечебно-педагогически курс

Автор: Рудолф Щайнер Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози. От съдържанието: – Душевната конституция и нагласа на възпитателя – Как да разглеждаме симптомите и субстанциалната същност на боледуването – Какво да правим при слабост на волята – Лечебна евритмия и говорни упражнения – Ритмичното Прочетете повече заЛечебно-педагогически курс[…]

Рай на Земята

Валдорфската педагогика у дома и изграждането на семейна култура Автор:Шарифа Опенхаймер В съвременните динамични условия на живот се създава необходимостта от разработването на нов модел за педагогичеко взаимодействие чрез жива методика, съобразяваща обучението и възпитанито с различните етапи от развитието на детето. Валдорфската педагогика, базирана върху антропософското познание за човека, е оригинална цялостна концепция за хармоничното развитие Прочетете повече заРай на Земята[…]

Валдорфската детска градина – В съзвучие с природата на детето

Автор: Владимир Константинович Загвоздкин По какво се различава валдорфската детска градина от другите детски заведения? Как пълноценното и разностранно развитие на децата същевременно да е радостно и естествено? Какво е развитие и възпитание, съобразено с детската природа? Как валдорфските педагози си представят основната същност на своята работа, каква е тяхната педагогическа философия? Какво конкретно правят Прочетете повече заВалдорфската детска градина – В съзвучие с природата на детето[…]