Валдорфската педагогика, приложена в развитието на юношите при интеграцията им в света на възрастните – доц. Елизабет Берингер

Когато говорим за младежите, искам да насоча вниманието ви към това, което става с детето, когато преминава от една към друга въз Детето преживява една голяма криза. Тя се нарича пубертет. Пубертета има няколко различни аспекта. Единият е биологическото развитие. Наред с това се развива и неговата душевност. Опасността идва от там, че тази фаза Прочетете повече заВалдорфската педагогика, приложена в развитието на юношите при интеграцията им в света на възрастните – доц. Елизабет Берингер[…]

Първи възрастов период – от 0 до 7 години

Това е периодът, свързан с най-бурен растеж и формиране на органите. Характерно за неговата първа част – до около 3-годишна възраст е, че детето рядко има спомени от това време, но всичко, което вижда и чува, потъва в него дълбоко и може да се отрази дори физически. Ако детето расте в хармонична среда, пълна с Прочетете повече заПърви възрастов период – от 0 до 7 години[…]

Втори възрастов период – от 7 до 14 години

Вторият възрастов период внася качествени изменения в детето. За разлика от първия, в който основни задачи бяха растежът и формообразуването на органите и тялото, сега фокусът се измества към емоционално-чувствената сфера. Ако до 7-та година акцентът бе върху системата на крайниците и нейното развитие, сега с пълно право може да се каже, че тук на Прочетете повече заВтори възрастов период – от 7 до 14 години[…]

Трети възрастов период – от 14 до 21 години

Ако 1-ви възрастов период се характеризира с буен растеж и формообразуване на тялото, 2-ри – с развитие на емоционалната сфера и осъзнаване на себе си като отделен от света, тук процесът продължава в посока към системата на главата. Едва сега за юношата са достъпни абстрактни идеи и концепции, едва сега с истинска сила израства мисловната Прочетете повече заТрети възрастов период – от 14 до 21 години[…]