Валдорфската педагогика, приложена в развитието на юношите при интеграцията им в света на възрастните – доц. Елизабет Берингер

Когато говорим за младежите, искам да насоча вниманието ви към това, което става с детето, когато преминава от една към друга въз Детето преживява една голяма криза. Тя се нарича пубертет. Пубертета има няколко различни аспекта. Единият е биологическото развитие. Наред с това се развива и неговата душевност. Опасността идва от там, че тази фаза Прочетете повече заВалдорфската педагогика, приложена в развитието на юношите при интеграцията им в света на възрастните – доц. Елизабет Берингер[…]

Трети възрастов период – от 14 до 21 години

Ако 1-ви възрастов период се характеризира с буен растеж и формообразуване на тялото, 2-ри – с развитие на емоционалната сфера и осъзнаване на себе си като отделен от света, тук процесът продължава в посока към системата на главата. Едва сега за юношата са достъпни абстрактни идеи и концепции, едва сега с истинска сила израства мисловната Прочетете повече заТрети възрастов период – от 14 до 21 години[…]