Малкото джудже Пазикоренче и феите

Малкото джудже Пазикоренче и феите от Якоб Щрайт (The Little Gnome Tenderroot and the Fairies, by Jacob Streit) Студен вятър вилнееше в гората. Днес Пазикоренче събра много жизнена сила от големия дъб. „Сега ще се покатеря и ще погледна моето дърво“, помисли си то. Завъртя се надясно и се покатери на земята. Уха! От дървото Прочетете повече заМалкото джудже Пазикоренче и феите[…]

За крушовото дърво и флейтата (въвеждане на флейтата)

Една птичка намерила в тревата малка крушова семка, взела я и я понесла със себе си горе във висините, а после я пуснала да лети отново надолу към земята. Семката паднала в едно поточе и заплувала в прохладните му води. Скоро стигнала брега, спряла се там, сгушила се в топлата земя и започнала да расте. Прочетете повече заЗа крушовото дърво и флейтата (въвеждане на флейтата)[…]

Планинският божур

Всеки от нас знае, че през лятото дните са дълги, а през зимата къси. Тръгнем ли през лятото на север, дните стават по-дълги и по-дълги, докато в един момент нощта съвсем изчезне. Затова пък през зимата има дълго време, когато слънцето дори не изгрява, а царува само нощ. Там, далече в северните страни, на един Прочетете повече заПланинският божур[…]

Зайчето и моркова

Поля и планини били покрити с дебел сняг. Зайчето нямало нищо за ядене и решило да излезе да си потърси храна. Обикаляло, обикаляло и най-накрая намерило два моркова. То изяло единия морков и си казало: „Толкова силно вали сняг, сигурно и магаренцето няма нищо за ядене. Ще му занеса другия морков.“ Зайчето веднага тръгнало към Прочетете повече заЗайчето и моркова[…]

Приказка за малката авлига

Имало едно време две птички – майка и татко авлиги, които построили гнездо на едно дърво. То било направено от суха трева, перца и всякакви прекрасни неща. Скоро след като гнездото било завършено, женската снесла две яйца в него, а след това тя и таткото вече не мислели за нищо друго, освен за това как Прочетете повече заПриказка за малката авлига[…]

Приказка за глухарчето

Имало едно време един Южен вятър. О, как му се доспивало от топлото слънце! Вятърат обичал да си почива в сянката на голямо дърво в средата на една поляна. Той обичал да гледа цветята и да усеща аромата им. Една сутрин вятърът отворил сънливи очи и видял красиво момиче в далечината. Златната й коса блестяла Прочетете повече заПриказка за глухарчето[…]

Как ябълката получи звездата, която носи в себе си

Имало едно време едно малко семенце, която цяла зима спало под одеялото на топлата земя. В една ранна пролетна сутрин, когато слънцето заблестяло, то се разбудило. Започнало да се прозява и протяга докато крачетата му влезли дълбоко под земята, а ръчичките му се показали чак над земята. Накрая семенцето се протегнало още по-силно и главичката Прочетете повече заКак ябълката получи звездата, която носи в себе си[…]