Четирите темперамента

„Този, който позволява на своя темперамент да се проявява без ограничение, рискува да насочи силите на ръста и развитието на детето в неправилна посока и дори да провокира болестни състояния, които могат да се проявят в детето в една по-късна възраст.“ Р.Щайнер Увод Всеки човек има своя индивидуалност и своята неповторима съдба. Когато заставаме пред Прочетете повече заЧетирите темперамента[…]

Стилове на възпитание в зависимост от четирите темперамента

Adventures in Parenting /A Support Guide for Parents/ Author: Rachel C. Ross, MS Ed. Editor: David Mitchell Copy Editor and Proofreader: Ann Erwin Photos: Wendy Baker, and others Cover: Hallie Wootan © 2008 by AWSNA ISBN # 978-1-888365-76-4 http://www.waldorfbooks.com/special-needs/parenting .Съществуват различни подходи, с които да погледнем към стиловете на отглеждане и възпитание. Един от тях Прочетете повече заСтилове на възпитание в зависимост от четирите темперамента[…]