11.02.2020

Валдорфска детска градина „Градината на розите“

„Сдружение за развитие на валдорфската педагогика“ създаде през м. юни 2019 г. Валдорфската детска градина „Градината на розите“.

Членове на Сдружението са предимно родители, чиито по-големи деца са възпитаници на първата валдорфска детска градина в България, както и учителите ни. Преживяното чрез собствените деца, преживяното от самите нас, като членове на общност, която се придържа към антропософските принципи за човешкото развитие, доведе до реализиране на импулса да се създаде такова място.

Наша цел е да работим в обща полза, създавайки такава среда, в която нашите валдорфски педагози да се грижат за поверените им деца, разгръщайки техните индивидуални качества на отговорни съвременни хора. Градината се самоиздържа и е благодарна за всяка помощ.
Вярваме, че принципите, които следваме, ни приобщават и свързват с българската валдорфска общност.

За връзка с нас:

Телефон: 0899 154 571

Адрес: гр. София, ул. “Цветна градина” 12

Email: gradinata.na.rozite@gmail.com

Facebook: Валдорфска детска градина „Градината на розите“