30.05.2020

Пътуваща инициатива „ДаскалоТворителница“

даскалоТворителиДаскалоТворителница“ открехва врата към красотата на валдорфския свят за учители в цялата страна

Импулсът на второто тригодишно валдорфско обучение за България 2012-2015 г., цялата получена информация за едно истинско и смислено знание, съобразено с човешката същност и етапите на развитието на детето, доведе в края на 2015 г. до създаването на фейсбук-инициатива „Даскало Творителница“. Първоначално само страница във фейсбук с цел да се организират поредица от малки двудневни семинари в София, с които да се даде възможност на действащи учители от страната да се докоснат до магията на това хуманно общуване с децата.

Идеята се осъществява от Кристина Димова – педагог и учител за една година във валдорфското училище „Проф. Николай Райнов“ в София, Юлияна Янкова – журналист и водещ на валдорфски лекции за родители от 2013 г. и Юлия Пъшкина – ръководител на Арт ателие „Две ръчички“ за занимания с изкуство за деца в детски градини.

Даскало Творителница“-та се стреми към практическо споделяне и реално преживяване на основните принципи и идеи на валдорфската педагогика от действащи педагози в страната. Първата идея през 2015 г. не се осъществява, поради недостатъчно голям интерес от страна на записалите се участници. Но през 2017, 2018 и 2019 г. от името на инициативата са проведени лекции за родители и учители на различни теми в градовете Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Смолян и София.

Организирани са и три семинара:

Свобода и граници“ ноември 2018 г. (двудневен, в частна детска градина „Момо“), гр. София;

Здравословен ритъм чрез методите на валдорфската педагогика“ – февруари 2019 г. (двудневен, за Арт работилничка „Златни ръчички”), гр. Варна; и

Златен ключ“ за детскоградински учители – от 22 февруари до 7 април 2019 г. в гр. София. Срещите, лекциите и семинарите не претендират да са обучения по смисъла на изискванията за валдорфски обучения от международните валдорфски институции, а по-скоро целят да отворят врата, през която хората, които се интересуват наистина от тези идеи, да могат да надникнат. И ако решат, да потърсят за себе си допълнителна възможност да развият, надградят и усъвършенстват своите знания и умения за работа с деца до 7 годишна възраст и ученици от 1 до 7 клас.

Целта на „Даскало Творителница“ е да разпространява предимствата на ученето чрез преживяване и ролята й е основно просветителска, за да може принципите на тази хуманна и човеколюбива педагогика да достигне до повече деца и учители, които да я припознаят за своя.

През март 2020 г. „Даскало Творителница“-та участва във филмовия фестивал (Не)Възможното образование в Бургас, в частта – представяне на валдорфската педагогика.

През април 2020 г. се проведе и триседмична фейсбук инициатива „Вълната на Валдорф“ – идея, взаимствана от английското валдорфско училище „Michael Hall Steiner School“, Forest Row. Тя целеше хората, които са имали възможност да се докоснат до магията на педагогическите идеи, дадени от Рудолф Щайнер през 1919 г., да споделят кое е най-ценното и незабравимо преживяване за тях от тази среща. Вълната обхвана хора от цялата страна, които по един или друг начин припознават валдорфските принципи като свои и прилагат в ежедневието си елементи от тях.

Ако искате да дойдем и във вашия град, за да се запознаете с красотата и същността на Валдорф, обадете ни се. „Даскало Творителница“ пътува в цялата страна!

За контакти: daskalotvoritel@gmail.com

Фейсбук-страница:

https://www.facebook.com/pg/DaskaloTvoritel/about/?ref=page_internal

0888 839 856 – Юлияна Янкова, София;

0887 875 529 – Кристина Димова, Пловдив