19.05.2020

Международни организации

Педагогическа секция в Гьотеанума, Дорнах, Швейцария

Асоциация на свободните валдорфски училища, Германия

International Forum for Steiner/Waldorf Education [Hague Circle] (Международен форум за щайнерово/валдорфско образование [Хагски кръг)]

IAO – International Association for Waldorf Pedagogy in Middle and Eastern Europe and other Eastern Countries

IASWECE – International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (Международна Асоциация за валдорфско възпитание в ранна детска възраст)

Friends of Waldorf Education

Waldorf Resources

Research Institute for Waldorf Education (Изследователският институт за валдорфско образование)

The Online Waldorf Library (Електронна валдорфска библиотека)

Изадателство Наири – валдорфски и антропософски книги на украински и руски език

Waldorf in the Home (Сайт с ресурси за валдорфска педагогика у дома)

The BEarth Institute (Ресурси за домашно валдорфско възпитание)

Bella Luna Toys (Сайт на валдорфска учителка, автор на книги, творец на играчки и валдорфски вдъхновител)