„Идете в обетованата земя“ от Якоб Щрайт

Историята за строителството на вавилонската кула, за „прабащите“ Авраам, Исаак и Яков, Йосиф и Мойсей, извеждането от Египет и десетте заповеди, Давид и Голиат, принадлежат към най-значителните религиозни предания на човечеството. Тази книга е предназначена да въведе децата и младите хора в света на Стария Завет. Тя е родължение на книгата „И настана светлина“, посветена Прочетете повече за„Идете в обетованата земя“ от Якоб Щрайт[…]

„И настана светлина..“ от Якоб Щрайт

В продължение на много години авторът на тази книга запознава децата от началните класове със света на Стария Завет. На тази основа възникнаха дадените разкази и описания. Наред с библейските източници, авторът използва също и апокрифни текстове, преди всичко събраните от Бин Горион „Еврейски сказания“. Те предават кратки библейски съобщения във вид на митично и Прочетете повече за„И настана светлина..“ от Якоб Щрайт[…]