Великденската Луна

Откакто бе настъпило началото на пролетта, най-сетне дните станаха по-дълги от нощите, ала сковаващ мраз цареше навън. Това усещаше и малкото зайче в гората. Една утрин, когато се събуди в легълцето си от мъх, то така замръзваше от студ, че дори кожухчето му потреперваше. Зайчето заподскача към майка си, която тъкмо започваше да приготвя боите. Прочетете повече заВеликденската Луна[…]