Сдружение на свободните валдорфски училища: Значението на Екологичното образование и работата в биодинамичната градина

Как се възпитава еколочгично съзнание Kратко видео от Сдружението на свободните валдорфски училища за значимостта на обучението по екология и работата в учебната градина през отделните класове, към което сме добавили субтитри на български. Публикувахте от Софера в Понеделник, 14 септември 2020 г.