„Педагогическо изкуство“ от Рудолф Щайнер

pedagizk

Издател: Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“-Варна

Книгата съдържа цикъл от 14 лекции, които Рудолф Щайнер изнася по повод основаването на Свободното валдорфско училище в Щутгарт. В тях той дава ценни методически напътствия на учителите за преподаването по различните предмети и в различните класове, но преди всичко задава Духа на тази нова педагогика, нейната мисията и същина:

Нашата задача в методиката ще бъде тази да ангажираме винаги целия човек. Не бихме могли да ги направим, ако не насочим вниманието си към развиването на заложения в човека художествен усет. Така ще развием и за по-нататъшния му живот склонност да проявява интерес към целия свят с цялото си същество. Основната грешка досега винаги е била тази, че хората са се поставяли в света само с главата си; останалата част само са влачели след себе си…Но не става въпрос само за това, че трябва да се култивира и художественото. Цялата методика трябва да се потопи в художественото. Възпитанието и обучението трябва да се превърнат в истинско изкуство. Знанието трябва да стои само в основата.“
За поръчки: waldorfvarna@gmail.com