Първа национална работна среща

1sreshtaИнициативата за първата национална работна среща на валдорфските сдружения и инициативи в България, която се проведе на 12- 13. 05. 2018 год. в гр. Стара Загора, формално беше на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора“, но отговори на нуждата за споделяне на опита, трудностите и успехите на валдорфски педагози от цялата страна.

Срещата протече при дневен ред:

Ден 1- 12. 05. 2018- събота

9.45 – 10.00 часа Откриване и Евритмия с Диана Демирева;

10 00 – 11.15 часа – Споделяне на изминатият път до момента и опита на всяка от инициативите. Очаквания от срещата. Уточняване на дневния ред/ако има нужда/;

11.15 – 11.30 часа – Kафе/чай пауза (15 мин.);

11.30 – 13.00 часа – Обсъждане на най-често срещаните трудности в инициативите по места

Обяд 13.00 – 14.30

14.30 – 15.00 часа – Пеене с Тоня Танчева

15.00 – 16.30 часа Стъпки при преодоляване на трудностите в работата на инициативите;

16.30 – 17.00 – Kафе/чай пауза;

17.00 – 18.50 часа Социална арт терапия с Мартайн Мюл;

19.00 – 20.30 часа „Грижи за топлинният организъм и връзката му с Азовата организация“ -лекция на д-р Донко Дончев.

Ден 2- 13.05. 2018 год.- неделя

9.45 – 10.00 часа – Евритмия с Диана Демирева;

10.00 – 11.00 часа Споделяне на добри/успешни практики при прилагането на валдорфската педагогика– практическо занимание;

11.00 – 11.15 часа – Kафе/чай пауза;

11.15 – 12.45 часа – Обсъждане на конкретни мерки за популяризиране на валдорфската педагогика. Подпомагане работата на учителите (превеждане, издаване на педагогически/методически материали/семинари за квалификация);

Обяд 12.45 – 14.00 часа;

14.00 – 15.30 часа – Заключителна част – планиране на бъдещи срещи и работни групи…

15.30 – 16.00 часа – Пеене с Тоня Танчева

Във входа на обсъжданията се затвърди мнението, че е необходимо да се работи в следните направления:

  • изграждане на общ сайт на Валдорфската общност в България, който да обедини натрупаният опит и събраните преводни материали през годините от валдорфските педагози, за да надграждаме на тази основа;
  • сплотяване и хармония на Валдорфската общност в България и за привличане на хора и конкретна помощ за Валдорфските инициативи в България;
  • работим заедно за създаването на детски градини и училища в цялата страна и подкрепяме всеки, който има конкретна нужда в тази насока .
  • изработване на учебна програма и правила по класове;
  • създаване на работна група за превеждане и издаване на книги и други помагала за валдорфските учители и родители;

Автор: Наталия Якимова-Дончева