Развитие на детето във втори възрастов етап от 7 – 14 г. Лектор: Ваня Митинска