Малкото джудже Пазикоренче и дървесният Дух

пазикоренчеот Якоб Щрайт /The Little Gnome Tenderroot and the Tree Spirit, by Jacob Streit/

Навън в света есента тъкмо беше настъпила. Някои от дървесните листа пожълтяваха, а други се обагряха в червено и кафяво. Малкото джудже Пазикоренче излезе изпод земята. То видя първото падащо листо – вятърът подухваше весело и го носене ту нагоре, ту надолу. Пазикоренче се затича след листото и го хвана преди да падне на земята. Той нежно погали листото с ръка и се натъжи. „Малкото листо ще умре!“, прошепна Пазикоренче.

Дървесният Дух се показа от ствола на дървото и се усмихна: „Каква е тази унила физиономия, Пазикоренче? Чак носът ти е провесен! Би било много по-добре да слезеш долу под земята при корените. Заедно с падането и отмирането на листата много жизнена сила се процежда и стича надолу под земята. Ти можеш да я събираш и съхраниш в земята до идната пролет, когато чрез нея новите листа ще напъпят. Това е по-важно отколкото да плачеш за окапалите листа!“

И през теб ли протича тази сила за живот?“, попита малкото джудже Пазикоренче. „Това дървесно мляко ли е? Ти можеш ли да нахраниш корените с мляко?“ Духът на дървото се засмя така, че клоните му се олюляха, и отвърна: „Би могло и така да се нарече. Аз я наричам жизнена сила, защото, когато тя се процеди надолу под земята, аз ставам все по-слаб и по-слаб за дълго време. Всички мои листа се откъсват и падат по земята и аз потъвам в своя зимен сън.“

Тогава Пазикоренче попита: „И ти ли падаш от дървото заедно с листата?“. „Не-е.“, засмя се отново дървесният Дух. „Аз се смалявам и се отдръпвам надолу – в корените. Ставам почти толкова малък колкото си ти. След това аз се оттеглям от нещата, които стават в света, чак докато пролетта ме събуди отново. Тогава аз отново се нуждая от жизнената сила, а вие джуджетата я съхранявате под земята през цялата зима. Тогава, през пролетта вие трябва да влеете жизнената сила обратно в корените. А сега върви, малък приятелю! Още едно листо вече падна от мен.“

пазикоренчеПазикоренче се зачуди дали трябва да тича и след второто листо, но дървесният Дух го погледна тъй строго, че той бързо се обърна наляво и потъна обратно под земята. Долу – при корените, той видя свое братче джудже, което вече подръпваше нежно коренчетата. Затова  Пазикоренче потърси и избра и за себе си един хубав корен. Той започна много нежно да гали с ръка корена от връхчето към основата. Една съвсем малка блещукаща светлинка се появи на върха на корена – леко червеникава, леко жълта, като слънчева светлина. Да, тя беше като мляко, дошло от небето. Малкото джудже Пазикоренче си помисли: „Ако истински добре правя това да събирам жизнената сила от корените, то дървесните листа ще падат и жизнерадостно ще летят надолу, носени от бриза. „ Пазикоренче беше доволен. Небесното мляко направи малка локвичка под корена и потъна надолу в земята.

 

Превод от немски език: Nina Kuettel
Превод от английски език (издание на AWSNA, 2010): Веселина Радкова