Втора национална работна среща

2срещаНа 01 и 02.12.2018 год. в областта Ксилифор до Велико Търново по покана на Инициативата от гр.Велико Търново се проведе Втората национална работна среща на Валдорфската общност в България.

Целта на срещата бе да се обсъдят конкретни въпроси за популяризиране на валдорфската педагогика като стартиране на сайта на Общността, превод на книги, издаване на сезонно детско списание, планиране на сезонни срещи на Общността.

Поканени бяха валдорфски учители, родители и симпатизанти, които са припознали валдорфската педагогика като свой път и биха искали да бъдат част от неформалното обединение Валдорфска общност – България.2 среща

Събитието започна на 01.12.2018 в 10.00 ч. в присъствието на 20 човека.То съвпадна с началото на първата седмица от Адвента. Всички бяхме вдъхновени и обединени около общото предколедно настроение. А и времето предпоставяше за това настроение – тъкмо беше навалял сняг. Дневният ред на този първи ден беше:

Музикално въведение

Евритмия – водена от Нина Стоянова

Коледен хоровод – водещи Ива и Надя от валдорфски кооператив “Смело сърце“

Представяне на кооператив “Смело сърце“

Приказка – представена от Биляна Бонева

Обедна почивка

Теми – представени от Аделина Сиракова

Евритмични стихове на руски – представени от Юлия Радойкова

След това прочетохме стих от Алберт Щефен и разделени на две групи рисувахме обща картина, свързана с образите от стиха:

Аз съм
повече от мъртвия камък,
защото Отец
като миров създател
изправения ход на моето тяло даде.

Аз съм
повече от спящото растение,
защото Синът
като мирово слово
живее в моето сърце.

Аз съм
повече от сънуващото животно,
защото Духът
като мирова мисъл
осенява моята глава.

Аз съм човек
Творец на общността
на свободните същества,
Съ-Спасител на всички създания.
Чрез Истината, чрез словото на Любовта
Чрез действия, които са силни.

2среща

Дарина Вашева направи детска работилничка за кукли. Децата изработиха малък макет на Рождествена сцена – Йосиф, Мария и Младенеца. Използваните материали бяха памучен плат, коркови тапи и орехови черупки. Така децата се свързаха с настроението на празника.

Вечерта премина в обща вечеря и разговори.

Втори ден – 2 декември 2018. Срещата продължи от 10.00 до 12.00 часа с програма:

Музикално въведение

Евритмия

Разговор за предстоящо издаване на книги

Създаване на сайт

Текущи въпроси

2срещаПротокол от провелата се среща на Валдорфската общност в гр. Велико Търново на 02 – 03.12.2018 г., изготвен от Наталия Дончева.

На срещата присъстваха представители на:

Валдорфско училище “Проф. Николай Райнов”, София;

Сдружение „Валдорфска педагогика – Велико Търново“;

Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители”, Варна;

Сдружение за валдорфска детска градина и училище – Стара Загора“;

Родителски кооператив „Смело сърце“, София, както и родители.2 среща

Обсъдиха се въпроси свързани с установяването на правила за функционирането на Валдорфската общност като неформална структура от съмишленици, приели да работят доброволно да популяризиране и развитие на валдорфската педагогика в България.

Най-важен към момента беше въпросът за уебсайт на Общността, който е подготвен като структура и платен от Валерия Джукич. Обсъдиха се следните въпроси:

  1. Набиране на средства за сайта – Стефка Иларионова ще открие разплащателна сметка, на която желаещите да бъдат част от Валдорфската общност могат да внесат сума, коиято да се ползва за покриване на хостинг и домейн на сайта „Валдорфска общност – България“. От сумата, която остава след покриване на разходите, да се отдели сума за администратора на сайта;

  2. Администратор на сайта – ще се избира измежду присъстващите за една година на срещите на Общността. За администратор е предложена Искра Виденова.

  3. Достъп до затворената част на сайта – ще имат само членовете на Общността. Те са хората, които допринасят за развитието на Общността и са заплатили определената сума за поддръжка на сайта.

  4. Взимане на решения – всички решения, касаещи Общността ще се взимат на живо по време на периодичните срещи.

  5. Следваща среща – Определена е датата на следващата среща на Общността, която ще се проведе във Варна на 11 и 12 май 2019 г. Наред с обсъждане на текущите организационни въпроси, ще има осигурена възможност за споделяне, представяне и обсъждане на преподаването на Български език от 1 до 4 клас чрез методите на валдорфската педагогика. Темата е определена във връзка със съвпадането на дата на срещата с празника на Светите братя Кирил и Методий. Датата ще бъде подадена в сайта на Антропософско общество България за включване в годишния календар на събитията.

Автор: С. Иларионова