Лечебно-педагогически курс

лпкАвтор: Рудолф Щайнер

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози.

От съдържанието:
– Душевната конституция и нагласа на възпитателя

Как да разглеждаме симптомите и субстанциалната същност на боледуването

Какво да правим при слабост на волята

Лечебна евритмия и говорни упражнения

Ритмичното повторение като елемент на терапията

Причините за епилепсията

Пример за лечение на хидроцефалия

Ранното разпознаване на клептомания

Хумор, подвижност и ентусиазъм като лечебно-педагогически предпоставки от страна на възпитателя

За албиносите, хороскопа и асцендента

Валдорфската педагогика при т.н. „абнормни деца“

За поръчки:

Антропософско Издателство „Даскалов“

Имейл: daskalov@rudolfsteiner.bg

Тел.: 0885059789, 0889538350