Общото човекознание като основа на педагогиката

човекознание-РЩАвтор: Рудолф Щайнер

Цикъл от лекции, изнесени през 1919 г. пред бъдещите учители на училището, основано от д-р Рудолф Щайнер в Щутгарт. След 100 години валдорфско образование ― и експоненциален растеж по целия свят ― тези лекции остават основният текст на изучаване от учителите, занимаващи се с валдорфска педагогика. Освен че осигурява фундамент за работата на педагозите, изучаването им дава един обширен поглед върху човека / детето за родители, съветници, психолози и студенти. Те кратко и в същото време много задълбочено представят човека, в частност детето, и неговото съществуване от гледище на Духовната наука – Антропософия.

За поръчки:

Антропософско Издателство „Даскалов“

Имейл: daskalov@rudolfsteiner.bg

Тел.: 0885059789, 0889538350