Тайната на четирите темперамента

темпераменти-РЩАвтор: Рудолф Щайнер
В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:

* Тайната на четирите темперамента;
* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;
* Лекция върху педагогиката по време на „Френския курс“ в Гьотеанума, 16.09.1922;
* Педагогика и изкуство;
* Педагогика и морал;
* Лекции върху възпитанието;
* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм.

За поръчки:

Антропософско Издателство „Даскалов“

Имейл: daskalov@rudolfsteiner.bg

Тел.: 0885059789, 0889538350