Стартира семинар по Арт–терапия с Гога Джапаридзе на 14-16 Октомври 2022 в София

Двугодишен семинар – начало 14-16 Октомври 2022
Скъпи приятели, на 14-16 Октомври 2022г. в София предстои началото на двугодишен семинар по Арт-терапия с Гога Джапаридзе.

Гога Джапаридзе е от Грузия, художник и Арт-терапевт с богат опит в терапевтичната работа с деца и възрастни. Някои от нас се запознаха с него и имаха възможност да се докоснат до работата му в Модул 4 на Семинара по Антропософска лечебна педагогика с Миша Пицхалури, в който Гога се включи като лектор.

В своята терапевтична и художествена работа Гога Джапаридзе поставя в основата Антропософията, но същественото за него е и проявяването на човека като творец, създаването на нови терапевтични похвати и подходи, водейки се от индивидуалните случаи. Семинарът е ориентиран към педагози, терапевти и хора, които имат практика – индивидуална и/или групова с деца и възрастни. Работата с Гога е богата на практически упражнения, които всеки може веднага да включи в дейностите си, а също така и да трансформира и да ползва като основа за нови. Самите задачи, които работихме с Гога на семинара по Лечебна педагогика бяха много полезни и колегите вече ги прилагат. Семинарът е подходящ и за хора, които биха искали да задълбочат работата върху себе си с помощта на изкуството.

За информация и записвания:

0882 95 35 50 – Цвета Мишкова, 0878 90 93 12 – Красимира Калчева.

Гога Джапаридзе за Арт-терапията

Арт терапията е алтернативен метод на лечение. Това не е лекарство, което да бъде изпито и човек изведнъж да оздравее. Това е средство за самолечение и самоукрепване. Всяка художествена дейност отвежда човека в друго измерение.

Съвременният живот е изпълнен с непрестанни грижи, предизвикващи безпокойство и тревога, което уврежда личностната същност на човека. Съзнанието ни е постоянно заето с процесите на преценки, които са приковани само към материалните явления. С това мислите и представите ни стават все по-плътни и безжизнени. Поради тази причина желанията и волята са постоянно насочени към създаване на комфорт. Подтикът и навикът за физическо движение, разходки сред природата и т. н. са почти атрофирали в повечето слоеве на обществото. В допълнение към заседналия си начин на живот ние възприемаме предимно цветове, форми, информация и множеството забързани виртуални изображения, които възприемаме от екраните. На фона на подобни предизвикателства нашето самосъзнание става вътрешно пасивно, непродуктивно, зависимо от нежелани импулси от външната среда. Този начин на живот и състояние на развитото човечество уврежда личностната ос на хората с години, което води до психически и физически проблеми.

Арт терапията е един от начините за извеждане на човек от ежедневието в пространството на цветовете, формите, търсенето на естетика и умствена дейност и така да се каже – предлага упражнения в свобода. И ако човек забележи след сесии на арт терапия, че например не всички дървета са еднакво зелени или морето не е просто синьо, има много други цветове и не забелязвани иначе детайли, означава че терапевтичният процес е започнал и че втвърдените психични нагласи са се поддали на движение. За човек, който вижда света само стереотипно, но не наблюдава непосредствената реалност, в такъв човек се пробужда интерес към прякото наблюдение на обекти и забелязва нещо, което не е долавял преди. Тогава вече имаме импулс и склонност към възстановяване.

От гледна точка на духовната наука, при всяка болест, независимо от психичен или соматичен характер, има тенденция към изключително наклоняване на една страна на везната и тук задачата на терапията е да премести утежняващия полюс така, че човека да се доведе до „златната среда“. Резултатите от тази работа не са толкова бързи и очевидни, както например при антибиотиците: Имаше инфекция! Няма инфекция! При такива терапии процесът е основният и когато сте вътре в него, тогава усещате вибрацията на нови сили в себе си, творческите импулси в душата си и точно този процес е стъпка към изцеление.

Арт терапията, която практикувам, съдържа определени принципи и насоки, идващи от антропософската доктрина за човека – конституционните типове хора, темпераментите, природата на различните заболявания и т.н. Също така вярвам, че терапевтът трябва да се фокусира не върху това да повтаря това или онова упражнение по модел с всички пациенти с подобни проблеми или заболявания, а да бъде непрекъснато креативен и да създава нови упражнения индивидуално за всеки човек, в зависимост от конкретния пациент.

Бих могъл да споделя един опит. През 2008 г., след руско-грузинската война, Грузия прие много бежанци. Грузински терапевти от различни направления – изкуство, говорно формиране, евритмия, музика, драма, заедно с наши немски колеги, в рамките на проекта: „Изкуство за деца с посттравматични разстройства“ цяла година пътувахме и работихме в бежанските селища. Целият контингент от деца и юноши в тези населени места бе с остри посттравматични стресови разстройства и апатия. Младото им Аз беше напълно прекършено. Имах чувството, че трябва по някакъв начин да възстановя усещането им за вътрешната ос. Тук бяха създадени упражненията за 6-9 години, 12-17 години. В тези упражнения основното не е какво рисуваме, а последователността, с която рисуваме, изграждаме, построяваме. Например: сфера от точка, втора сфера от първата сфера, след това глава, след това крака и т.н. В процеса резултатите също не закъсняват. Създават се много красиви изображения. А вие като терапевт получавате възможност да диагностицирате и изхождайки от картината на пациента, да изградите един или друг терапевтичен план.

С всички така изложени принципи можете да се запознаете в планирания в София семинар. Още от първите срещи българските ни колеги ще получат знания и практически инструменти по арт терапия, които вече могат да използват с пациенти, особено тези, които вече имат практика с деца и възрастни.

План за двугодишна Арт- терапия в България

Основната насоченост на обучението е арт-педагогика и терапия, обособена в две части – първа и втора година. Темите на модулите от първата година ще бъдат посветени на по-доброто запознаване с областта на изкуството чрез теоретични и практически упражнения. През втората година заниманията вече ще имат по-скоро терапевтичен характер, с акцент върху общите терапевтични подходи чрез изкуствата. Ще проучим принципите на разглеждане на работата с пациентите в контекста на диагностиката. През първата и втората година се предвиждат по 4 модула – пролет, лято, есен, зима. Продължителността на всеки модул е три дни.

Първа година

Модул 1 – Есенен – теми:

Кръгът от цветове, феноменът светлина и тъмнина, духовните свойства на цветовете, полярни и съседни цветове, цветовите комбинации, практически и теоретични дискусии, домашни, които ще бъдат представени в следващия модул.

Модул 2 – Зимен – теми:

Запознаване и обсъждане на задачите, получени в предишния блок. Цветни акорди и работа по техните схеми, работилници за работа с акварели, с мокра техника, запознаване с образните и сияещи цветове. Ще говорим за различни исторически епохи в контекста на изкуството.

Модул 3 – Пролетен – теми:

Феноменът светлина и сянка, преподаване на рисуване на натюрморти от геометрични фигури, практикуване на умения за създаване на сенки, градации, обемни илюзии. Вечерите ще говорим за различни исторически епохи в контекста на изкуството.

Модул 4 – Летен – теми:

Моделиране, моделиране на прости форми, изпъкнали и вдлъбнати явления като основа на всякаква форма в природата. Природата е като скулптура. Въведение в Land art като дисциплина на социалното и терапевтично изкуство на бъдещето. Гледане на документален филм за Land art и създаване на арт обекти сред природата.

Втора година

Модул 5 – Есенен – теми:

Упражнение „Дъга“ с акварели. Упражнения за деца 4-6 години с восъчни пастели за групова терапия в детската градина. Вечерна беседа за преходната възраст и значението на черно-белите задачи за тази възраст.

Модул 6 – Зимен – теми:

Задълбочена работа с цвят, упражнение за метаморфоза като основа на цвето-терапията. Наблюдение и преглед на създадени произведения и четири етапен метод за наблюдение и анализ на произведения на пациенти. Вечерни лекции и наблюдения върху различни произведения на изкуството обсъждане по метода на четири стъпки.

Модул 7 – Пролетен – теми:

Рисуване на динамични фигури като средство за подреждане и балансиране на средната част на човешката тричленна конституция, именно Ритмичната система. Рисуване на тези фигури по различни начини (с две ръце, със затворени очи и т.н.). Вечерен разговор и обсъждане на структурата на лицето във връзка с тристранната структура на човека. Домашна работа, която ще бъде представена в следващия модул.

Модул 8 – заключителен – теми:

Запознаване и обсъждане с аудиторията на задачи, получени в предишния блок. Упражнения с глина: личен портрет. Форми на сън и будност. Развитие от прости сферични форми до форми на птици или животни. Наблюдение и обсъждане на работата на другия от терапевтична гледна точка. Заключителна изложба и закриване на семинара.

План на семинар по Арт-терапия 14-16.10.2022г., София

Петък

18:00-18:30 ч. Запознаване, преглед на курса.

18:30-20:00 ч. Тема: Черно и бяло като явления в нашата среда. Нагледен

експеримент със светлини и сенки. Практическо упражнение «Диалог» (по двойки)

20:00- 20:15 ч. – пауза

20:15-21:00 ч. – Упражнение за рисуване , «Градация между бяло и черно»,

(за преходна възраст)

Събота

10:00-11:30 ч. Упражнение «Диктовка», Тема: Тричленност в рисунката на пациента.

11:30- 12:00 ч. Пауза

12:00- 14:00 ч. Тема: Цветно колело по Гьоте, чертаене схеми.

16:00- 18:30 ч. Упражнение с цветове – от синьо до черно.

18:30 – 19:00 ч. Пауза

19:00-20:00 ч. Упражнение с цветове – от бяло до жълто.

Неделя

10:00- 11:30 ч. Тема: Какво е красиво? Упражнение в цветове по тази тема.

11:30–12:00 ч. Пауза

12:30–14:00 ч. Тема: Как да изградим ландшафтна композиция в терапевтична последователност за пациенти. Разговор с пример – рисуваме познатата пейзажна композиция от Клод Моне.

16:00-16:45 ч. Преглед на работата на участниците.

16:45- 18:45 ч. Създаване групи от пет души и в групи измислете (под формата на даден пример), как да се изгради схема за рисуване на пейзаж. След това, според Измислена схема, всеки член на всяка група рисува свой собствен пейзаж.

18:45-19:00 ч. пауза

19:00-20:00 ч. Представяне на създадените схеми и чертежи, дискусия, впечатления от семинара и пожелания на участниците за бъдещи обучения.