12.11.2019

Мобилно Валдорфско Ателие „С детски ръце и сърце“ – Пловдив

Мобилното Валдорфско Ателие тръгна като идея на Юлия Николова, Елена Демирева и Диана Миленкова  през 2013 г. От тогава до днес в различните му прояви се включват всички валдорфски педагози от пловдивския „Клуб на приятелите на Валдорфската педагогика.“

Вдъхновени от идеята да създадем за пловдивските деца алтернативи за естествено развитие и порастване, Мобилното Ателие стартира с истински социален и образователен експеримент – ръчната работа по Щайнер, свързана с опитностите от българските занаяти от Възраждането. Експериментът, започнал през 2013 г., продължи и през 2014 г. в Музея на Възраждането в Стария Пловдив, където се съхранява паметта за българското възмогване. Повече от 100 бяха участниците в тези работилнички, много по-различни от нароилите се уъркшопи за деца. Част от родителите споделиха:

"Разбрах, че Валдорфската педагогика учи на любознателност и трудолюбие."

"…за детето си научих, че има сили и воля да преодолее себе си и да направи нещо полезно и красиво."

"С търпение, въображение и подръчни материали се забавлявахме чудесно!"

"Наистина, децата са като "попивателни" и добрата практика произвежда добри неща."

"Научих, че детето ми умее истински да се забавлява."

В заниманията използваме части от валдорфския главен урок и освен ръчната работа, децата пеят, играят, съпреживяват истории и приказки. От тази година, когато Пловдив стана Европейска столица на културата, правим Валдорфски Арт работилнички в Ателието на Резбаря на „Улицата на Занаятите“.


Втората линия, която развива през годините Мобилното Валдорфско Ателие „С детски ръце и сърце“ също е иновативна, дори пионерска, защото единствени в България ние вкарваме части от Валдорфската педагогика в масовото училище.

Вече шест години в няколко пловдивски масови училища кандидатстваме и печелим финансиране от Министерство на образованието и науката и организираме Валдорфски Арт Ателиета в извънкласни форми на обучение по програмите на МОН по програма „Успех“ за 2013-14 учебна година, по програма „Твоят час“ за 2016-17 г. и Занимания по интереси за 2018-19 учебна година.

Някои от тях бяха за деца с обучителни затруднения, в помощ и подкрепа за изграждане и развиване на социалните им и граждански компетентности. Работихме и с група деца на възраст от 7 до 12 г, преживели насилие от КСУДС „Олга Скобелева“, Пловдив чрез методите на Щайнер и някои такива от Антропософската Лечебна педагогика, за да подобрим комуникативните умения на децата, преживели насилие, да повишим самооценката им и усещането им за значимост, като ги учим да споделят общи занимания.

За връзка с нас:

Юлия Николова

Телефон: 0889 492827

Email: az_sum1963@abv.bg

Facebook: Клуб "Приятели на Валдорфската педагогика в Пловдив"