За крушовото дърво и флейтата (въвеждане на флейтата)

Една птичка намерила в тревата малка крушова семка, взела я и я понесла със себе си горе във висините, а после я пуснала да лети отново надолу към земята. Семката паднала в едно поточе и заплувала в прохладните му води. Скоро стигнала брега, спряла се там, сгушила се в топлата земя и започнала да расте. Прочетете повече заЗа крушовото дърво и флейтата (въвеждане на флейтата)[…]